Back to top

Vidékfejlesztési csoport tevékenysége

A Vidékfejlesztési csoport a HáGK hagyományaira, kutatási és tenyésztési programjaira, valamint szakmai kapcsolatrendszerére alapozva a gyakorlat számára kiajánlható csomagokat dolgoz ki. Célunk, hogy a programjaink hozzájáruljanak a magyar vidék fenntartható fejlődéséhez. Kiemelt partnereink az önkormányzatok, melyekkel együttműködve, közösen alakítjuk ki a tenyésztési és integrációs központokat, amelyekhez a családok kapcsolódhatnak, háztáji udvaruk kialakításával és folyamatos fenntartásával.

Halászati programközpont

A HáGK célja - együttműködve a SZIE-MKK Halgazdálkodási Tanszékkel és a NAIK Halászati Kutatóintézettel-, hogy létrehozzon egy kétpólusú hal-génbanki rendszert, amely biztonságos alapokra helyezi a hazai hal-génbanki tevékenységet.

A Halászati központ alapfeladatai

- génbanki tavak kialakítása, üzemeltetése

- szaporítás, tenyésztés

- kutatási tevékenység.

Tanyató program:

A HáGK - VOKI és partnerei által kidolgozott Tanyató program komplex szolgáltatást nyújt vizes élőhelyek, vízbázisok rehabilitációjára és multifunkcionális használatára, valamint halastavak kialakítására.  A táj rehabilitációs programok mentén kistérségi fejlesztési programok indíthatók, amelyek teljes körű szaktanácsadását a Központ vállalja.  A Tanyató program szakmai munkájában a Programközpont alapítóin kívül az Iszapfaló Kft. vesz részt (www.iszapfalo.hu).

HU-BA mintafalu programcsoport

A csoport feladata a HáGK, valamint partnerei által fenntartott őshonos haszonállatainkra alapozott tartási, tenyésztési programok kidolgozása, mely programok lehetőséget nyújtanak kistérségi integrációkon belüli családi gazdálkodók számára, valamint a háztáji udvarok bevonására. 

Minden program kiemelt célja és feladata, hogy a végtermékek helyi piaci értékesítési lehetőségét feltárjuk, partnereinket azokhoz kapcsoljuk.

A programok adaptációja során, kiemelt partnereink az önkormányzatok.

A HU-BA program:

- A HU-BA baromfitenyésztésre alapozott program 5 éves időtartamú.  2015 végéig 14 falu csatlakozott a programhoz, melynek keretében keltetőgépek kerültek kihelyezésre és a partnerekkel közösen kialakításra került egy 100 tojóra alapozott tenyésztési központ, elősegítve ezzel a helyi integrációs folyamatok elindulását. Partnereink számára igény szerint folyamatos szaktanácsadást biztosítunk.

A Program sikeres, folyamatosan jelentkeznek az önkormányzatok.  A keret megállapodások lejárta után a keltetőgépek más önkormányzatokhoz kerülnek, mely biztosítja a HU-BA faluprogram folyamatosan bővülésének lehetőségét.

Nyúl-unk a munkáért program:

A Nyúl-unk a munkáért program 2016-ban lezárult, de eredményeire építve jelenleg is dolgozunk újabb programok indításán.

Bronzpulyka program:

- A Bronzpulyka program kísérleti jelleggel 2014 óta működik Füzesgyarmaton.  A  HU-BA program menedzsment modelljének megfelelően, egy tenyésztési központ körüli integráció kiépítése kezdődött el.  

Húsgalamb, gyöngytyúk, víziszárnyas, fácán, vadkacsa, integrációs modellek:

A VOKI  a már elindult HU-BA, Bronzpulyka és Nyúltenyésztési programok mellett, más állatfajokra is kidolgozott több tartási és tenyésztési programot, integrációs modellt.  A vidékfejlesztési programokban, mindenki keresi, azokat a piacképes termékeket, vertikális integrációs lehetőségeket, amibe a családi gazdaságok, háztáji udvarok bevonhatók.