Back to top

Pálinkás-Bodzsár Nóra

Dr. Pálinkás-Bodzsár Nóra

tudományos munkatárs

2004-től tevékenykedik az NBGK HGI-ben, először, mint diplomaterves, majd mint nappali tagozatos PhD-hallgató. 2009-től hivatalosan is az NBGK HGI tudományos segédmunkatársa, majd miután 2012-ben sikeresen megszerezte PhD-fokozatát, tudományos munkatársként folytatja munkáját. Kutatási területe a génbanki baromfi fajokra, fajtákra specifikus markerkészletek kialakítása és tesztelése génbanki állományok felállítására, DNS alapú minősítési módszerek fejlesztése a különböző fagyasztási, embrionális sejt és szövet transzplantációs vizsgálatokhoz baromfifajokban, illetve méhcsaládok vizsgálata molekuláris genetikai markerekkel fajtaazonosítás és genetikai diverzitás felmérése céljából. Korábbi kutatási témái kapcsolódnak az őshonos magyar tyúkfajták eredetének és genetikai diverzitásának vizsgálatához molekuláris genetikai markerekkel (mtDNS, RAPD, SSR, SNP), továbbá a származásellenőrzés és baromfi ivar meghatározás témaköreihez is.  

 

E-mail: palinkasbodzsar.nora@nbgk.hu

Publikációs lista (Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára)

Szakmai önéletrajz