Back to top

Ondómélyhűtési vizsgálatok gyöngytyúk fajon

Az agrárstratégia kiemelt jelentőségű területe a nagy genetikai értékeket képviselő hagyományos háziállatfajok és fajták hosszú távú megőrzésének támogatása. A Magyarországon régóta honosult gyöngytyúk faj parlagi változatának fenntartását támogatja az ondó hatékony mélyhűtése is.
A szerzők vizsgálataik első lépésében háromféle hűtési módszert hasonlítottak össze: a lassú, programozott mélyhűtést kétféle krioprotektánssal – 10% etilén-glikol (EG), 6% dimetil-formamid (DMF) és egy pellet formában történő vitrifikációs eljárást 6% dimetil-acetamid alkalmazásával (DMA). A friss és mélyhűtött-felolvasztott ondómintákat a szakma szabályai szerint in vitro minősítették. Ennek alapján az elfogadható sejttúlélést eredményező mélyhűtési módszerek hatékonyságát mesterséges termékenyítéssel is ellenőrizték. A keltetés 10. napján lámpázással határozták meg a tojások termékenységét, valamint a lámpázáskor kiselejtezett tojásokban vizsgálták a korai embrióelhalások alakulását is.
A spermiumok a lassú, 10% EG-t tartalmazó, programozott és a vitrifikációs módszer esetében egyaránt hosszú ideig túléltek (23 és 29%), míg a DMF alkalmazásával csak 11%-os eredményt kaptak. A vitrifikációs módszerrel szignifikánsan jobb (p< 0,05) volt a túlélési arány a lassú hűtésekhez képest. A két eredményesebb mélyhűtési módszerből származó mintákkal, valamint friss spermával 3 gyöngytyúkcsoportban végeztek termékenyítéseket. A friss spermával 92%-os, a lassú mélyhűtéses protokollal 29%-os, míg a pelletes mélyhűtéssel 64%-os termékenységet értek el a háromhetes termékenyítési időszak végére. A tojások termékenysége a termékenyítések számával növekvő, míg a korai embrióelhalások tekintetében csökkenő tendenciát mutatott minden csoportban.
Váradi Éva, Végi Barbara, Liptói Krisztina, Barna Judit: Ondómélyhűtési vizsgálatok gyöngytyúk fajon/Cryopreservation protocols of guinea fowl sperm. Magyar Állatorvosok Lapja/ Hungarian Veterinary Journal 2012(8) 134: 469-474.

Váradi É, Végi B, Liptói K, Barna J - Methods for Cryopreservation of Guinea Fowl Sperm, PLOS ONE 8:(4) p. e62759. (2013)