Magyar Tudomány Ünnepe 2016

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016 rendezvénysorozat keretében 2016. november 23-án a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, Állatnemesítési-, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottsága, a Baromfi Termék Tanács, valamint a Baromfitenyésztők Tudományos Világszövetségének Magyar Tagozata „A baromfitenyésztés és árutermelés időszerű kérdései” címmel tudományos ülést hívott össze.

Az MTA székház Dísztermében tartott rendezvény fő célja az volt, hogy áttekintést adjon a világ baromfitenyésztésében folyó új kutatási és műszaki-technológiai fejlesztési irányokról, továbbá tájékoztatást adjon a legfontosabb hazai vállalati körben megvalósult, vagy folyamatban lévő K+F programokról, amelyek nemzetközi összehasonlításban is számottevőek. Vezető kutatók és vállalati szakemberek egyaránt képviseltették magukat az előadásokon, ezzel is demonstrálva a legtöbb területen megvalósuló szoros és hatékony együttműködést a vállalati szféra és a kutatóhelyek között.

A Haszonállat-génmegőrzési Központból Dr. Hidas András és Dr. Liptói Krisztina kapott felkérést, hogy „Biotechnológia a baromfitenyésztésben” címmel mutassák be a terület hazai és nemzetközi kutatási trendjeit, eredményeit.

Az elhangozott előadások nyomán készült tudományos publikációk az Állattenyésztés és Takarmányozás 2016. évi, 65:4-es kötetében olvashatók. 

MTÜ_2016_1

  MTÜ_2016_2