Back to top

Méhészeti és Méhbiológiai Intézet

2010 őszén a KÁTKI - mai nevén HáGK - újbóli önállósodásával a Méhészeti Intézet is újjáalakult. A folyamatosan szépülő, megújuló környezetben, pannon méhállománnyal, az intézet csapata azon dolgozik, hogy a jobbára gyakorlati szemléletű kutatásokkal és szakmai munkával maximálisan figyelembe vegye a méhészeti ágazat igényeit, és a méhésztársadalommal együttműködve az ágazat felemelkedését szolgálják.

Az intézet aktívan részt vesz szakmai oktatásban, továbbképzésekben elméleti és gyakorlati órák megtartásában (Szent István Egyetem Felnőttképzés, Bemutató Méhes stb.), továbbá a Méhészeti Gyűjteménytár bemutatásában. Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétellel, önképzéssel, tudományos és népszerű közleményekkel igyekszik megfelelni, mint a magyar méhészet tudományos fóruma.

A Méhészeti és Méhbiológiai Intézet keretében működő szervezeti egységek:

A Méhészeti Intézet története