Back to top

Lezajlott a 15. Biológiai Sokféleség Konferencia magas szintű szegmense

Elkezdőtött az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének 15.konferenciája (COP-15) egyelőre online formában, melynek kétnapos, 2021. október 12-13-án tartott magas szintű szegmensének résztvevői politikai lendületet adtak a 2020 utáni globális biodiverzitás keretstratégia ambícióinak a Kunmingi Nyilatkozat elfogadásával és a Kunming Biodiverzitás Alap létrehozásával.

A Kunmingi Nyilatkozatban a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei elköteleződésüket fejezik ki a globális keretstratégia megalkotása iránt, amely a biológiai sokféleség helyreállítását, valamint a 2050-ig szóló, "Harmóniában a természettel" nevet viselő jövőkép megvalósulását tűzi ki célul. A keretstratégia fogja meghatározni az ehhez szükséges intézkedéseket és kötelezettségeket, összhangban az Egyezményben és annak két jegyzőkönyvében foglaltakkal (Cartagena Jegyzőkönyv és Nagojai Jegyzőkönyv). A Nyilatkozat továbbá a biodiverzitás szempontjainak a döntéshozatal minden szintjébe való átültetését is tárgyalja, valamint figyelembe veszi a bennszülöttek és a helyi közösségek bevonását, a keretstratégia majdani hatékonysága és eredményessége érdekében. A keretstratégia elfogadására a COP-15 második felében, 2022 májusában kerül sor.

A Kunming Biodiverzitás Alap létrehozását a Kínai Népköztársaság kezdeményezte 230 millió USD befektetésével, amelyet a fejlődő országok biodiverzitásának megóvására fordítanak. Japán a saját biodiverzitás alapjának tőkéjét 17 millió USD-vel növelte a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiák és az Akciótervek támogatása céljából.

Az EU a biodiverzitás célokra fordítandó összegek megduplázását jelentette be. Franciaország és Nagy-Britannia a klímacélokra szánt alapok jelentős százalékát a biodiverzitás helyreállítására csoportosítja át.

Az eseményen megfogalmazódott a biológiai sokféleség csökkenése és az ökoszisztémák állapotának leromlása, és mindezek negatív hatásai az emberiségre és a fenntartható fejlődésre nézve, valamint a nemzetközi együttműködéseket elősegítő politikai akarat szükségessége.

A kerekasztal-beszélgetések itt olvashatók: http://www.cbd.int/meetings/COP-15-HLS

Kunmingi Nyilatkozat szövege: https://www.cbd.int/doc/c/9c06/4639/c6170066e6b3dcd9acf7926e/cop-15-05-add1-en.docx

Biológiai Sokféleség Egyezmény: http://www.biodiv.hu/convention/F1117799202

Forrás: biodiv.hu

2021.10.15.