Back to top

Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszék

Feladata

A kihelyezett tanszék a méhészettel kapcsolatos oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenység közös (SZIE és HáGK) végzésére és a kapcsolódási pontok feltárására alakult.

Az Egyetem Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszéke a SZIE és a HáGK közötti szervezeti egységként, az Egyetem rektorának, az MKK dékánjának és a kihelyezett tanszék vezetőjének irányítása alatt működik. Részt vesz a doktori (PhD) képzés személyi és tárgyi feltételeinek közös megteremtésében, valamint a SZIE által gondozott (BSc, MSc) szakok oktatási programjaiban. 

Szervezeti felépítése

A tanszék az alábbi méhészeti témakörökre épül:

 • Méhészeti technológia
 • Méhbiológia
 • Méhtenyésztés
 • Méhegészségügy
 • Méhlegelő
 • Méhészeti termékek

Oktatói

Meghirdetett témák

 1. Akácfajták méhészeti értékének vizsgálata. Diplomamunka. Témavezető Dr. Zajácz Edit
 2. Mézben előforduló enzimek vizsgálata. Diplomamunka. Témavezető: Horváthné dr. Kiss Tünde.
 3. Akácnektár cukorösszetétel vizsgálata. Szakdolgozat. Témavezető: Hományiné Bohus Magda  

Oktatott tantárgyak OKJ méhészképzésben

 • Méhlegelő - Dr. Zajácz Edit

HáGK gyakorlatvezetés

 • Tantó Viktor, Rácz Tímea, Donkó Kata Sára, Harka Lívia, Dr. Zajácz Edit - méhészet 
 • Hományiné Bohus Magda, Horváthné dr. Kiss Tünde, Flórián Márton - mézlabor

Jelenlegi hallgatóink

 • Török Barbara, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Állattenyésztő mérnök, 4. évfolyam
  Cím: Kárpát-medencei akácmézek összetételének és érzékszervi tulajdonságainak összehasonlítása
  Témavezetők: Szalai Tamás, egyetemi docens, SZIE, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Rácz Tímea, tudományos segédmunkatárs, HáGK, Méhészeti Intézet, Gödöllő, Hományiné Bohus Magda, vegyész, HáGK, Méhészeti Intézet, Gödöllő

2015-ben végzett hallgatóink

 • Donkó Kata Sára (BSc, szakdolgozat, SZIE MKK állattenyésztő mérnök).
  Szakdolgozata címe: Különböző technológiák összehasonlítása eltérő üzemméret esetén
  Témavezetők: Dr. Szalai Tamás belső, Rácz Tímea

Hírek