Back to top

Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszék

Feladata

A kihelyezett tanszék az őshonos háziállat fajok és fajták génmegőrzésével, tenyésztésével kapcsolatos oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenység közös (SZIE és HáGK) végzésére és a kapcsolódási pontok feltárására alakult.

Az Egyetem Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszéke a SZIE és a HáGK közötti szervezeti egységként, az Egyetem rektorának, az MKK dékánjának és a kihelyezett tanszék vezetőjének irányítása alatt működik. Részt vesz a doktori (PhD) képzés személyi és tárgyi feltételeinek közös megteremtésében, valamint a SZIE által gondozott (BSc, MSc) szakok oktatási programjaiban.   

Szervezeti felépítése

A tanszéken a következő szervezeti egységek működnek: 

 • Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport
 • Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport
  • Genetikai Laboratórium
  • Szaporodásbiológiai Laboratórium
 • Kisállat-génbanki csoport
  • Baromfi génbanki telep
  • Magyar óriás nyúl nukleusz telep
 • Haszonállat-fajtavédelmi csoport
  • Fajtavédelmi bemutató telep

Oktatói

Meghirdetett témák

 • Házityúk PGC sejtek hosszú távú fenntartása szövettenyészetben illetve mélyhűtéssel. Diplomamunka. Témavezető: Patakiné Dr. Várkonyi Eszter
 • Korai ivarszerv-szövet transzplantáció házityúkban.
  Diplomamunka. Témavezető: Dr. Liptói Krisztina
 • Génbanki állományok (baromfi, méh) jellemzése molekuláris genetikai markerekkel azonosítás, eredetvédelem céljából. Szakdolgozat, diplomamunka. Témavezető: Dr. Bodzsár Nóra, Dr. Hidas András

A Haszonállat-génmegőrzési Központ dolgozóinak a SZIE-MKK-n oktatott tantárgyai

BSc, MSc

 • Szaporodásbiológia BSc, MSc – tantárgyfelelős: Dr. Barna Judit
 • Madár szaporodásbiológia – Dr. Barna Judit, Dr. Liptói Krisztina
 • Baromfitenyésztés BSc, MSc – tantárgyfelelős: Dr. Hidas András
 • MsC - Kisállattenyésztés, Baromfi és sertéstenyésztés – tantárgyfelelős: Dr. Hidas András
 • MsC - Animal Husbandry – óraadó: Dr. Hidas András
 • Őshonos háziállatok génmegőrzése BSc – vizsgáztatás: Dr. Bódi László
 • Halbiotechnológia - Genommanipulációk halakon BSc - meghívott előadó: Patakiné Dr. Várkonyi Eszter
 • Hal biotechnológia és genom manipuláció Mezőgazdasági Biotechnológia MSC – meghívott előadó: Dr. Lehoczky István
 • Őshonos háziállatok génmegőrzése: tárgyfelelős: Dr. Szalay István, meghívott előadó: Dr. Bódi László, Koppány Gábor
 • HáGK gyakorlatvezetés: Dr. Bódi László (Corvinus hallgatói is), Váradi Éva, Sztán Nikoletta, Drobnyák Árpád

PhD

 • Keltetésbiológia PhD – tantárgyfelelős: Dr. Liptói Krisztina
 • Állattenyésztési citogenetika, baromfigenetika PhD – tantárgyfelelős: Dr. Hidas András
 • Szaporodásbiológia (SZIE, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola) – tantárgyfelelős: Dr. Barna Judit
 • Az ökológiai állattartás és állategészségügy alapjai; Alkalmazott szaporodásbiológia a baromfi génmegőrzésben – tantárgyfelelős: Dr. Barna Judit
 • Baromfi húsminőség- tantárgyfelelős: Dr. Bódi László
 • Alternatív állattartási módok – tantárgyfelelős: Dr. Bódi László
 • Alkalmazott szaporodásbiológia a lúdtenyésztésben – tantárgyfelelős: Kisné Dr. Do thi Dong Xuan
 • Alkalmazott szaporodásbiológia a hagyományos és ökológiai baromfitenyésztésben – tantárgyfelelős: Kisné Dr. Do thi Dong Xuan
 • Az ökológiai kisállattenyésztés alapjai – tantárgyfelelős: Dr. Szalay István
 • A háziállatfajták génmegőrzése – tantárgyfelelős: Dr. Szalay István
 • Alternatív baromfitenyésztés – tantárgyfelelős: Dr. Szalay István
 

Jelenlegi hallgatóink

BSc

 • Babarczi Bianka - agrármérnök, BSc – témavezető: Váradi Éva
 • Molnár Mariann (jelenleg még BCE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék) Környezetgazdálkodási agrármérnök, 2015. Címe: „Gyöngytyúk (Numida meleagris) embrionális blasztoderma sejtek mélyhűtési paramétereinek optimalizálása génmegőrzés céljából.” – témavezető: Patakiné Dr. Várkonyi Eszter
 • Ibos Dániel – agrármérnök, BSc – témavezető: Váradi Éva

MSc

 • Takács Attila - agrármérnök, MSc – témavezető: Dr. Liptói Krisztina
 • Wahiba Allele (Algéria) Szak: Agricultural Biotechnology MSC, Cím: Genetic Analysis of Asian Carps of Lake Balaton – témavezető: Dr. Lehoczky István
 • Gulyás Sándor – témavezető: Dr. Hidas András
 • Balogh Sára – témavezető: Dr. Hidas András
 • Zimborán Ágnes - témavezető: Dr. Bódi László, Dr. Kovács-Weber Mária

PhD               

 • Thieu Ngoc Lan Phuong – témavezető: Dr. Szalay István
 • Sztán Nikoletta – témavezető: Patakiné Dr. Várkonyi Eszter, Dr. Hidas András
 • Váradi Éva – témavezető: Dr. Barna Judit
 • Drobnyák Árpád – témavezető: Dr. Liptói Krisztina, Dr. Kovács-Weber Mária
 

2016-ban végzett hallgatóink

 • Babarczi Bianka, BSc - Az inszeminált spermiumszám és az embriófejlődés összefüggései házi tyúk fajban
 • Ibos Dániel, BSc- Mesterséges termékenyítés hatékonyságának növelése házilúd-fajban
 • Olukomaiya Oladapo Oluwasey, MSc - Comparison of in vitro techniques for the evaluation of frozen-thawed sperm of domestic fowl

 

2015-ben végzett hallgatóink

 • Zimborán Ágnes – agrármérnök MsC - témavezető: Dr. Bódi László, Dr. Kovács-Weber Mária

 

2014-ben végzett hallgatóink

BSc

 • Takács Attila - agrármérnök, BSc – témavezető: Dr. Liptói Krisztina

MSc

 • Drobnyák Árpád – agrármérnök, MSc – Külső témavezetői: Dr. Bódi László, Thieu Ngoc Lan Phuong
 • Tóth Roland MSc diploma Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági Biotechnológus Szak 2014. Címe: „Új módszer kidolgozása blasztodermális sejtek segítségével történő ivarszervi kiméra előállítására házilúd fajban (Anser anser domestica)” – témavezető – Patakiné Dr. Várkonyi Eszter
 • Janikné Rankó Andrea MSc diploma Szerves szelén és E vitamin takarmányadalékok hatása a spermamélyhűtésre gyöngytyúk fajban 2014. – témavezető: Dr. Barna Judit, Váradi Éva

Hírek

2017

 • Molnár Mariann, Intézetünk részmunkaidős dolgozója, II. helyezést ért el a TDK konferencián a Genetika és Biotechnológia szekcióban.
 • Skrobár Szonja Csenge pedig III. helyezést ért el az Állattenyésztés-tudományi szekcióban.

Gratulálunk az elért eredményekhez! Köszönjük a hallgatóknak, hogy vállalták a plusz erőfeszítést, az Intézetünknek, hogy biztosította a kísérletekhez a feltételeket, és a Kollégáknak, hogy segítségükre voltak a vizsgálatok elvégzésében!

2016

 • A 2016. november 23-án a SZIE-n megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián Csákiné Dobos Laura a szekciójában első, míg ugyanitt Takács Attila második helyezést szerzett. Attila a legjobb előadónak járó különdíjat is átvehette. (Témavezetők: Dr. Barna Judit, Dr. Liptói Krisztina, Dr. Kovács-Weber Mária)

  A 2016. november 23-án az Állatorvostudományi Egyetemen megrendezett TDK konferencián Buda Kitti Anikó szekciójában 4. helyezést ért el és elnyerte a Magyar Állatorvosi Kamara díját is. (Témavezetők: Dr. Liptói Krisztina, Dr. Cseh Sándor)

  Gratulálunk a szép teljesítményekhez!

 • Váradi Éva 2016. május 9-én megvédte „Hímivarsejtek és korai ivarszerv-szövetek mélyhűtéses tartósításának fejlesztése baromfifajokban génmegőrzési célokból” című doktori értekezését. Témavezetője Dr. Barna Judit és a dolgozat a SZIE Állattenyésztési Doktori Iskolájának gondozásában készült. A bizottság minden tagja maximális pontszámmal értékelte, így 100%-os eredménnyel megy tovább a Doktori Tanácshoz, ahol ezek után kétségtelen, hogy a doktori fokozatot odaítélik majd.

  A Dr. Barna Judit nevével fémjelzett Szaporodásbiológiai és Baromfi In vitro Génmegőrzési Kutatócsoport az elmúlt 15 évben igazi tudományos alkotóműhellyé vált. Ezt bizonyítja, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt érdeklődésre tart számot, közös kutatásokra hívják meg, valamint a fiatalok is szívesen jönnek ide tanulni. Éva nem a mostanában szokásos, egyetem utáni közvetlen PhD képzést választotta. Komoly előzetes ismeretekkel 10 éve dolgozik az intézetben és a feladatok megismerése után maga választotta meg azt az irányt, amelyben elmélyítette a szaktudását és érett kutatóvá.

  A bírálók kiemelték, hogy több olyan eredmény is erősíti a dolgozatot, amely valóban a világon elsőként született és lett publikálva, ami a területen dolgozó, neves külföldi kutatóintézetek közti versenyben igen jelentős siker.

2015

 • A 2015. november 25-én megrendezett TDK konferencián ismét szerepeltek hallgatóink. Az Állatenyésztés-tudomány Szekcióban mutatta be munkáját Babarczi Bianka, AZ INSZEMINÁLT SPERMIUMSZÁM ÉS AZ EMBRIÓFEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HÁZITYÚK FAJBAN címmel (Témavezetők: Dr. Barna Judit, címzetes egyetemi tanár, Váradi Éva, tudományos segédmunkatárs), valamint Zimborán Ágnes, ŐSHONOS MAGYAR TYÚKFAJTÁKRA ALAPOZOTT NEMESÍTÉS –FAJTAJELÖLTEK ÁLLÍTÁSA HÚSMINŐSÉG VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ALAPJÁN címmel (Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi docens, Szabó Rubina, tanszéki mérnök, Dr. Bódi László, tudományos főmunkatárs, Drobnyák Árpád, PhD hallgató). Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
 • Takács Attila az OTDK-n különdíjat nyert, BSc dolgozatát sikeresen megvédte. Az MSc képzésre jelentkezett, sikeres felvételt nyert. 
 • Drobnyák Árpád felvételt nyert a SzIE Állattenyésztési Doktori Iskolájának nappali tagozatára. Témavezetői: Dr. Kovács-Weber Mária, Dr. Liptói Krisztina
 • Váradi Éva summa cum laude eredménnyel szigorlatozott a SzIE Állattenyésztési Doktori Iskoláján, védésének várható időpontja 2015. december – 2016. január. Témavezető: Dr. Barna Judit

2014. TDK

 • Takács Attila az egyetemi TDK szekciót megnyerte.
 • Drobnyák Árpád egyetemi TDK-n sikeresen szerepelt.