Back to top

Központi csoportok

A központi csoportok a HGI alapfeladatainak gyakorlati megvalósítása érdekében létrehozott szervezeti egységek, elsősorban a génmegőrzés, állattenyésztés, takarmányozás, ökológiai gazdálkodás, erdőtervezés és -művelés, vidékfejlesztés, oktatás, továbbá a személyügyhöz, a vagyonkezeléshez, a vagyonvédelemhez és a kezelt ingatlanvagyon szakirányú hasznosításához kapcsolódó feladatkörökkel.