Back to top

Köszöntő

(Be)köszöntő

A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai és napjainkig megőrzött értékei meghatározó jelentőségűek a térség hosszú távú fenntarthatósága, gazdasági és kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a szemléletet képviseli a Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897 és 1919 között létrejött három intézmény jogutódjaként a KÁTKI néven ismert egykori gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet. Intézetünk – túlélve egy teljes évszázadot, és eközben számos szervezeti változást – megőrizte önálló szellemiségét, és szakmai tevékenységével mindvégig igazolni tudta létjogosultságát. A KÁTKI 2010. november 1-jei hatállyal újjáalakult. Az egykori baromfi-, nyúl-, méh- és haltenyésztési kutatási feladatainak fenntartása és újjáélesztése mellett az intézmény a régi magyar haszonállatfajták génmegőrzésének országos központjává vált, jelentős részt vállalva e fajták védelmét célzó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési programokban.

2013 májusában Haszonállat-génmegőrzési Központra (HáGK) változott a nevünk. Elődeink, Báldy Bálint, Örösi Pál Zoltán, Anghy Csaba, Jászfalusi Lajos és sokan mások már régen a magyar agrártörténet nagyjaivá emelkedtek, mi pedig, a szerény követők, szakmai-tudományos tevékenységünkkel őrizzük emléküket és hagyatékukat. És mindazokét, akik létrehozták, évszázadokon keresztül fönntartották azokat a különleges, és kimagasló genetikai értéket képviselő kárpát-medencei haszonállat-fajtákat, amelyek védelmét a jelen szakemberei az utókor felé közvetítik. Jelmondatunk is erről szól: „Hagyományos haszonállatainkban rejlő nemzeti értékeink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt jogunk és kötelezettségünk.” Ezen „jogokról” és „kötelezettségekről” szeretnénk számot adni honlapunkon is, melynek lapozgatását jó szívvel ajánljuk minden ide vetődő kedves olvasónknak.

A Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) ma már pontosabban fejezi ki a régi magyar haszonállatokkal végzett, sokrétű génmegőrzési tevékenységet, a régi fajták védelmét, mentését, vidékfejlesztési-hasznosítási programjait, kutatását és oktatását végző intézmény egyre bővülő alapfeladat-körét. Ezzel a www.genmegorzes.hu egy korszak lezárása mellett egy erős alapokon nyugvó, új korszakot is jelez az intézmény történetében.

 

Kelt Gödöllőn, 2013. május havában


Dr. Szalay István
igazgató