Back to top

Köszöntő

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot 2019. június 1-vel alapította meg az Agrárminisztériumot vezető miniszter a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ tápiószelei Növényi Diverzitás Központba való integrálásával.
 
Az új elnevezésű intézmény Magyarország legnagyobb és egyben központi génbankjaként fog funkcionálni. Génbanki gyűjteményeihez, állományaihoz kapcsolódóan ellátja a vonatkozó kutatási-fejlesztési és innovációs, valamint vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységeket.
 
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ teljes körű növényi génmegőrzési tevékenységet végez, így ellátja a hazai kultúrnövény génforrás-megőrzés bázisintézményi feladatait, a haszonnövények génforrásainak genetikai tartalékként történő megőrzését, végzi a hazai kultúr- és természetes flóra genetikai erőforrásainak felkutatását, felmérését, gyűjtését, leírását, szaporítását és közreadását, különös tekintettel a magyar tájfajtákra és a hazai flóra mezőgazdasági és élelmezési szempontból fontos elemeire. Gondoskodik a ritka és kipusztulással fenyegetett hagyományőrző növényfajták és tájfajták fenntartásáról és szaporítóanyaguk előállításáról. 
 
Koordinálja a hazai génmegőrzési tevékenységet, együttműködik valamennyi génmegőrző gyűjtemény fenntartójával. Segíti a Növényi Génbank Tanács munkáját. Működteti és fenntartja az Országos Bázistárolót és az Országos Biztonsági Duplikátumtárolót.
 
Haszonállat fajtavédelmi és génmegőrzési tevékenységet végez, így ellátja a hazai és nemzetközi állattenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatokat az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a pannon méh) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret. Magyar baromfi génbankot tart fenn és fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos génbanki, génvédelmi, génmegőrzési és génmentési tevékenységet végez.