Back to top

A HáGK jogállása, közfeladata és alaptevékenysége

A HáGK jogállása

A HáGK a  földművelésügyi miniszter által irányított, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. A földművelésügyi miniszter az általános szervezetirányítási jogokat a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) Természetmegőrzési Főosztálya útján gyakorolja.

Alapadatok

Megnevezése: Haszonállat-génmegőrzési Központ

A megnevezés rövidítése: HáGK

Idegen nyelvű elnevezései:

Angol: Centre for Farm Animal Gene Conservation

Német: Forschungszentrum für Generhaltung der Nutztiere

Francia: Centre de Conservation des Ressources Génétiques des Animaux de Ferme

Székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

Hivatalos honlapja: http://www.genmegorzes.hu; www.geneconservation.hu

A HáGK  telephelyei:

1. Baromfitelep, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő külterület, Hrsz. 0152/3.

2. Génbanki bemutató telep, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő belterület, Hrsz. 6615/1.

3. Méhészeti Intézet, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő külterület, Hrsz. 0172/19.

4. Miklós telep, 6000 Kecskemét, Belsőnyír 136.

Vezetője: igazgató

Alapításának időpontja: 2010. november 1.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte, száma: 2015. január 19. IfPF/11/2/2015.

Előirányzatai felett rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező

Számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10032000-00295622-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15779942-2-13

PIR törzsszám: 779946

ÁHT azonosító: 297213

Működési köre: országos

Feladatai ellátásának forrása: központi költségvetési támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységek bevétele és a szakmai feladatellátásból eredő bevételek.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

721120 Génmegőrzés, fajtavédelem

A HáGK alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

014020     Biotechnológiai alapkutatás

014030     Természettudományi, műszaki alapkutatás

042140     Génmegőrzés, fajtavédelem (főtevékenység)

049020     K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

055010     Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

082061     Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063     Múzeumi kiállítási tevékenység

082080     Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

094210     Felsőfokú oktatás

095020     Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

A HáGK közfeladata

Magas színvonalú, haszonállat-génmegőrző és -tenyésztő tevékenység folytatása, a tradicionális állatfajták és géntartalékok tenyész- és haszonértékének, genetikai sokféleségének megőrzése, illetve növelése, az állattenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek való megfelelése, a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve azok csoportjai, genetikai sokféleségük hosszú távú megőrzése érdekében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben és a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendeletben foglaltakkal összhangban segíti a korszerű, ökológiai szemléletű, környezetbarát és fenntartható állattenyésztéssel kapcsolatos új tudományos ismeretek szélesebb körben való elterjedését, eredményeinek megismerését, ehhez a legújabb biológiai, élettani és állattenyésztési, -tartási és takarmányozási ismereteket szolgáltatva, elősegítve az így elért eredmények hazai gazdálkodói gyakorlatba és oktatásba való beépülését.

A HáGK alaptevékenysége

Ellátja a hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatokat az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a pannon méh) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret. Magyar baromfi génbankot tart fenn és fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos génbanki, génvédelmi, génmegőrzési és génmentési tevékenységet végez. A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet, valamint a fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez.