Back to top

A HáGK felépítése

A HGI felépítése:

Igazgatóság:
  Baktay Borbála főigazgató

  dr. Beck Tibor igazgató

  dr. Koppány Miklós jogtanácsos

Belső ellenőr:
  Király Miklós

Titkárság:
  
Bullyák Henriette
   

A HáGK intézeteinek feladatkörei és tevékenysége

 

Haszonállat-fajtavédelmi Intézet (HáGK-HFI)

Feladatköre: haszonállatok fajtavédelme, in vivo génbanki tevékenység, fajtabemutató tevékenység, génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok

a. Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek támogatása érdekében.

b. Országos programok kidolgozása és szervezése az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelmére és hasznosítására; igény szerinti tenyészállat-előállítás, -kihelyezés, -forgalmazás.

c. Génmegőrzési koordinációs feladatok ellátása: szakmai koordináció a génbankok, a tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; illetve szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között.

d. Magyar baromfi génbankok in vivo fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, magyar baromfitenyésztési génbanki hálózat szervezése és felügyelete, részvétel az in vitro génbank kialakításában és működtetésében.

e. Magyar óriás nyúl génbankjának fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, a nyúltenyésztési génbanki hálózat szervezése és felügyelete.

f. A Kárpát-medencében őshonos vagy honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki állományainak (magyar juh- és kecskefajták), ill. bemutató állományainak (szamár, szarvasmarhafajták, sertés, ló) kialakítása, fenntartása.

g. A magyar haszonállat-tájfajták felderítése, leírása, génbanki állományaik kialakítása és hasznosítása (génmentés), beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében, részvétel más nemzetközi génmegőrzési együttműködésekben.

A HáGK-HFI keretében működő szervezeti egységek

a. Haszonállat-génbanki csoport

aa. Szarvasmarha és juh génbanki telep

ab. Baromfi génbanki telep

ac.  Magyar óriás nyúl génbanki telep

b. Haszonállat-fajtavédelmi és génmentési csoport

ba. Fajtavédelmi bemutató telep

bb. Kecskemét, Miklós-telep (Regionális Génmegőrzési Programközpont)

 

Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet (HáGK-KÁTKI)

Feladatköre: A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez, kisállattenyésztéshez és GMO-mentes takarmányozáshoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység, in vitro génbanki tevékenység. 

a. A fenti szakterületeken végzett biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal összefüggő állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások, valamint kereskedelmi vonalakkal történő összehasonlítások.

b. Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok kialakítása egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tenyésztőkkel, szakmai szervezetekkel.

c. A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, hungarikum termékek előállítását, GMO-mentes takarmányok kidolgozását és alkalmazását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések.

d. A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység, beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében.

e. Az elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban, különféle szakmai fórumokon.

A HáGK-KÁTKI keretében működő szervezeti egységek

a. Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport

aa. Takarmányozási Laboratórium

b. Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport

ba. Genetikai Laboratórium

bb. Szaporodásbiológiai Laboratórium

bc. In vitro génbank

 

Méhészeti és Méhbiológiai Intézet (HáGK-MMI)

Feladatköre: A Magyarországon honos pannon méh génmegőrzési, tenyésztési, termelési, termékminősítési, kutatási-fejlesztési, innovációs és oktatási feladataihoz kapcsolódó tevékenység

a. A pannon méh (a Kárpát-medencében honos, Magyarországon egyetlen regisztrált méhfajta) központi tenyészeti (génbanki) és kísérleti állományainak kialakítása és fenntartása.

b. Génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok, fajtavédelem szervezése.

c. A pannon méh fajtavédelméhez, génmegőrzéséhez, génbanki tevékenységéhez és a méhbiológiához, méhtenyésztéshez, méhlegelőkhöz és méhészethez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység.

d. A méh-fajtavédelemhez, -génmegőrzéshez, -génbanki és tenyésztési tevékenységhez kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő tevékenység, bemutató méhészet és méhészeti múzeum működtetése, a méhészeti park szakmai felügyelete.

e. Méhészeti, méhtenyésztési, génmegőrzési és kutatási nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

f. A méz és méhészeti termékek minősítési eljárásainak kidolgozása, minőségvizsgálatának végzése.

g. Az eredmények publikálása hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, konferenciákon, szaklapokban.

A HáGK-MMI keretében működő szervezeti egységek

a. Méhbiológiai, Méhlegelő és Méhészeti termékvizsgáló Kutatócsoport

aa. Méhészeti Laboratórium

b. Méhészeti és Méhtenyésztési csoport

ba. Méhtenyésztési Laboratórium

bb. Pannon méh tenyésztelep

bc. Méhészeti park és gyűjteménytár

 

Vidékfejlesztési és Oktatási Intézet (HáGK-VOKI)

Feladatköre: A fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és kisállattenyésztéshez kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő tevékenység

a. Részvétel a graduális és posztgraduális képzésben a HáGK és a szakirányú képzést végző felsőoktatási intézmények közötti megállapodások és kihelyezett tanszékek keretében.

b. Bemutató- és oktatótelepek, mintaüzemek kialakítása, fenntartása és működtetése.

c. A fajtavédelemhez, génmegőrzéshez és a veszélyeztetett haszonállatfajták vidékfejlesztési és termelési célú hasznosításához és elterjesztéséhez szükséges koordinációs, szaktanácsadási, szakértői tevékenység végzése, őshonos termékek fejlesztése harmadik féllel kötött megállapodások keretében.

d. Publikációs tevékenység, tudományos, szakmai, oktatási és kapcsolódó közérdekű kiadványok szerkesztése és kiadása.

e. A magyar haszonállat-génmegőrzés és fejlesztés határokon túli bemutatása, nemzetközi szerepének erősítése, közös, két- vagy többoldalú génmegőrzési és fejlesztési programok szervezése.

f. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó, azt bemutató és népszerűsítő történeti gyűjtemények, múzeumok, bemutató terek fejlesztése és működtetése.

A HáGK-VOKI keretében működő szervezeti egységek

a. Vidékfejlesztési csoport

aa. HU-BA mintafalu programcsoport

ab. Halászati programközpont

b. Oktatási csoport

ba. Kistermelői képzési programközpont

 

Az intézményünk szervezeti felépítésének táblázatba foglalt összefoglalóját ide kattintva tekintheti meg!

Az intézményünk hatályos alapító okiratát itt tekintheti meg!