Back to top

Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztály

A HGI legfontosabb, hosszú távú kutatási stratégiai célkitűzése a haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és baromfi-, nyúl-, hal- valamint méhtenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység. Prioritást élvez az in vivo génbanki állományokhoz, valamint az in vitro génmegőrzéshez és a kisállattenyésztéshez kapcsolódó alap-, valamint alkalmazott kutatás és fejlesztés. Kiemelt feladat a génbanki állományok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (hungarikum termékek; faluprogramok; fenntartható, ökológiai gazdálkodás, stb.), valamint a magyar haszonállat-tájfajták felderítését, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység.

  • A fenti szakterületeken végzett biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal összefüggő állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások, valamint kereskedelmi vonalakkal történő összehasonlítások.
  • Az osztály szakterületéhez tartozó nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása és nyilvántartása.
  • Az In vitro Baromfi Génbank fenntartása és fejlesztése.
  • Őshonos háziállat fajok in vitro szaporítóanyag tárolásának fejlesztése.
  • Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok kialakítása egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tenyésztőkkel, nemzeti park igazgatóságokkal, szakmai szervezetekkel.
  • A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, hungarikum termékek előállítását, GMO-mentes takarmányok kidolgozását és alkalmazását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések.
  • A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység, beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében.
  • Együttműködés a nemzeti park igazgatóságokkal, a védett és veszélyeztetett fajok fajmegőrzési programjaiban.
  • A klímaváltozás negatív hatásainak kivédését célzó vizsgálatok, őshonos fajtáink bevonásával.
  • Az elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban, különféle szakmai fórumokon.

 

Az Osztály keretében működő szervezeti egységek: