Dr. Farkas Jenő, nyugalmazott repülő ezredes emlékére (1924 – 2016)

Farkas Jenő – aki a 2. világháborúban katonai repülő tisztként szolgált – 1967-től dolgozott a HáGK jogelődjében, az akkori Kisállattenyésztési Kutatóintézetben. 1976-tól vezetésével kísérleteket folytattak a mezőgazdasági rovart váró (entomofil) növények, elsősorban alma, meggy, napraforgó és vörös here termékenyülési és házi méhes megporzásának szervezési- és gazdaságossági kérdései kapcsán.

A témában Farkas Jenőnek több mint 120 publikációja jelent meg. 10 éven át több ezer méhcsaládot szervezett megporzásra a mezőgazdasági és kertészeti üzemekbe, növelve ezzel is a kultúrnövények termés- és maghozamát, a méhészkedés gazdaságosságát.

Beigazolódott, hogy a méhes megporzás eredményeként a napraforgó kaszattermése mellett a kaszatokban lévő olajtartalom is magasabb. Az eljárásra Farkas Jenő szabadalmi oltalmat kapott.

1977-ben megszervezte a Kultúrnövény Megporzási Osztályt, melynek 1980-tól volt vezetője. Ebben az időben 400 méhcsaláddal végeztek megporzásos kísérleteket. Kutatásokat folytatott a lucerna szabóméh (Megachile rotundata Linné) – mint egy lehetséges természetes megporzó faj - termésnövelő munkájával kapcsolatban is, melyből számos publikációja jelent meg.

Napraforgó hibridek előállításának eszközeként „virágpor szélesztő” készüléket szerkesztett.

1984-től nyugdíjba vonult, azonban 1988-ig nyugalmazott tudományos tanácsadóként dolgozott intézetünkben.

 

Összeállította: Harka Lívia

Kedves Jenő Bácsi! Ezúttal olyan térbe repültél, ahonnan nincs visszatérés! Emléked itt él velünk!

Osztozunk a család fájdalmában, őszinte részvétünket fejezzük ki a családtagoknak!

Riport Farkas Jenővel: „Sírjaink hol domborulnak” DUNA TV, 2014.02.01 http://nava.hu/id/1795998/