Back to top

Az NBGK jogállása, közfeladata és alaptevékenysége

Az NBGK jogállása

Az NBGK az agrárpolitikáért felelős miniszter által irányított központi költségvetési szerv. A miniszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium útján gyakorolja.

Általános adatok

Elnevezése: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

A megnevezés rövidítése: NBGK

Idegen nyelvű elnevezése: National Centre for Biodiversity and Gene Conservation; NCBGC

Székhelye: 2766 Tápiószele, Külső mező u. 15.

Alapításának időpontja: 2019. június 1.

Alapító okirat kelte, száma: 2019. május 6. SzIF/1090/4/2019.

Előirányzatai felett rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező

Számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10032000-00295622-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 15779935-2-13, ÁFA alany

PIR törzsszám: 779935

ÁHTI azonosító: 297202

Működési köre: országos

Engedélyezett létszám: 230 fő

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

721120 Génmegőrzés, fajtavédelem

Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

014020     Biotechnológiai alapkutatás

014030     Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040     Társadalomtudományi, humán alapkutatás

042130     Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042140     Génmegőrzés, fajtavédelem 

049020     K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

054020     Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése, fenntartása

055010     Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

082042     Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043     Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044     Könyvtári szolgáltatások

082061     Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063     Múzeumi kiállítási tevékenység

082080     Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

083030     Egyéb kiadói tevékenység

086020     Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090     Egyéb szabadidős szolgáltatás

094210     Felsőfokú oktatás

A költségvetési szerv intézetei és telephelyei:

  • NBGK Növények Génmegőrző Intézete

             (2766 Tápiószele, Külső mező u. 15.)

  • NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet

             (2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.)

Telephelyek:

  • NBGK Baromfitelep, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő külterület, Hrsz. 0152/3.
  • NBGK Génbanki bemutató telep, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő belterület, Hrsz. 6615/1.
  • NBGK Méhészeti Intézet, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Gödöllő külterület, Hrsz. 0172/19.
  • NBGK Miklós telep, 6000 Kecskemét, Belsőnyír 136.

 

A HGI közfeladata

Magas színvonalú, haszonállat-génmegőrző és -tenyésztő tevékenység folytatása, a tradicionális állatfajták és géntartalékok tenyész- és haszonértékének, genetikai sokféleségének megőrzése, illetve növelése, az állattenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek való megfelelése, a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve azok csoportjai, genetikai sokféleségük hosszú távú megőrzése érdekében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben és a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendeletben foglaltakkal összhangban segíti a korszerű, ökológiai szemléletű, környezetbarát és fenntartható állattenyésztéssel kapcsolatos új tudományos ismeretek szélesebb körben való elterjedését, eredményeinek megismerését, ehhez a legújabb biológiai, élettani és állattenyésztési, -tartási és takarmányozási ismereteket szolgáltatva, elősegítve az így elért eredmények hazai gazdálkodói gyakorlatba és oktatásba való beépülését.

A HGI alaptevékenysége

Ellátja a hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatokat az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a pannon méh) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret. Magyar baromfi génbankot tart fenn és fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos génbanki, génvédelmi, génmegőrzési és génmentési tevékenységet végez. A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet, valamint a fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódó vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez.