Back to top

HáGK-HFI Munkatársai

Külső munkatársak

Nagyállat telep dolgozói: 

Alsó sor (balról jobbra): Babay Gellért, Koppány Gábor, Ozsváth Dóra 

Felső sor (balról jobbra): Bogár Károly, Földvárszki Ferenc, Szabó Dávid