Back to top

Ős-Dráva program

Az Ős-Dráva program egyik alappillére a vízrendezés, a tájhasználat-váltás, illetve a tájtagolás módosítása a térségben. A program keretében - a gyors sodrású Drávából kiemelve a vizet - elárasztásra kerül az a régi csatornarendszer, amelynek egy része már évekkel ezelőtt kiszáradt, beszántásra került, így a környező területek értéktelenné váltak. A projekt eredményeként tehát a vízellátó hálózat vízvisszatartáson alapuló tározókon és csatornarendszereken keresztül juttatja el a vizet közvetlenül a gazdálkodók közelébe. A fejlesztés eredményeként a csatornarendszerben folyó víz újra termékennyé és állatvilágban gazdaggá teszi a térséget, a területek mezőgazdasági szempontból újra értékessé válnak. Az újra termékennyé váló földterületek alapját képzik az extenzív állattartásnak és a mezőgazdasági termelésnek.

A program komplexitását az adja, hogy a vízrendezési feladatokon kívül szociális problémákat is meg kell oldani, a térségben élők számára jövőképet kell adni. A Program keretében képzéssel, átképzéssel, szakképzéssel kívánunk versenyképes szakmát adni a térségben élő, hátrányos helyzetű célcsoportok számára. A program egy másik sikerének kulcsa a helyi adottságok kihasználása. A program keretében meg kell teremteni a feldolgozóipar alapjait, a helyben élők számára a helyi termékek készítésének és értékesítésének lehetőségét, egységes védjegyrendszert kell kialakítani. A turizmus fejlesztése szintén kiemelt fontosságú része a projektnek. Ehhez kapcsolódóan a fakazettás templomok felújítása és látogathatóvá tétele, illetve az egybefüggő kerékpárút kialakítása elengedhetetlen. Baranya határmenti megye, ezért a szomszédos Horvátországgal való jó kapcsolat, a gazdasági együttműködések megteremtése és elmélyítése érdekében elengedhetetlen új határátkelők nyitása a térségben, ez is a program sikerének egyik tényezője.

A 2012-ben elkezdődött, 43 önkormányzatra és 45 ezer hektárra kiterjedő program költsége megközelítőleg 25 milliárd Ft. A már futó előkészítési munkák és a forráslehetőségek alapján a Programot két ütemre lehet bontani: Az első ütem 2012-2014 között valósul meg a 2007-2013-as EU-s tervezési időszak terhére. A fennmaradó összeg felhasználására a következő években kerül sor a következő tervezési ciklus terhére.

A Program céljai:

 1. Felszíni vízrendszer átalakítása

 2. Táji adottságoknak megfelelő gazdaságfejlesztés

 3. Turizmus fejlesztése

 4. Pénzügyi források szervezése

A célok kivitelezése és megvalósítása hét alappilléren nyugszik:

 1. Vízrendezés

 2. Tájhasználat-váltás és tájtagolás

 3. Állattenyésztés

 4. Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia

 5. Turizmus

 6. Humánerőforrás-fejlesztés

 7. A fenti hat projektcsoport egységes projektmenedzsmentet és kommunikációt igényel

Nos, ebből a hét programból a HáGK a II. Tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás elnevezésűben vesz rész szakmai partnerként, a térségben az állattenyésztés egyik alapja lesz az őshonos baromfifajták szaporítása, terjesztése, feldolgozása, értékesítése. Ebben már a HáGK-nak van tapasztalata, mivel évek óta szervezi és bonyolítja a HUBA faluprogramot.

Az Ős-Dráva program keretében több mint negyven ormánsági településen éledhet fel a hagyományos állattartás, melynek keretében a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) biztosítja az őshonos magyar baromfifajtákat az érdeklődőknek. Erről született az év elején megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat, a HáGK, a Széchenyi Programiroda és a program kormánybiztosa, Tiffán Zsolt között. (Képünkön Tiffán Zsolt jobbra, Szalay István a HáGK igazgatója balra látható.)

Régi magyar baromfifajtákat kapnak az idén az ormánsági családok a dél-baranyai térségben induló kisállat-kihelyezési program keretében, a háztáji állattenyésztés fejlesztése célt és önbecsülést ad az embereknek, akik közül egyre kevesebben tartanak állatokat. A lakosság a kiváló minőségű, hungarikum baromfival nemcsak magát, hanem a környék piacait, éttermeit is elláthatja. Az Ős-Dráva projekthez kapcsolódó program megvalósítására akcióterv készül. Felmérik az igényeket és az állatok tartásával összefüggő képzést is indítanak. Elsőként azért baromfikat biztosítanak a több mint negyven ormánsági településen elő, a projektbe bekapcsolódó lakóknak, mert azok tartása a legegyszerűbb. Később nyulak, majd kisebb testű kérődzők nevelése is szóba jöhet.

A program közvetlen előzményeként az elmúlt 8 évben több koncepcionális tervezési munkafázis zajlott le, amelyek feltárták a valós problémákat és rögzítették a célrendszert. Az előkészítő munkákat követően Magyarország Kormánya 2012. július 17-én határozatot hozott az Ős-Dráva Programról (1242/2012. (VII.17.) Korm. határozat).

A programról további részleteket itt és itt tudhat meg.