Back to top

Április 30. - A méhek napja

A Méhek napját az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésére, 1994-től, április 30-án ünnepeljük hazánkban, mivel ez idő tájt teljesedik ki az élet a kaptárban és a méheket körülvevő természetben. A kiemelt nap üzenete és célja a méhek védelme, életfontosságú szerepe és a mézfogyasztás népszerűsítése.

A méhek és más virágbeporzó rovarok az ökoszisztéma nélkülözhetetlen láncszemei. Élelmiszereink egyharmada függ a virágbeporzók tevékenységétől. Eltűnésük élelmiszer-termelési katasztrófát jelentene. A méhek munkájának gazdasági értékét világszerte évi 265 milliárd euróra becsülik.

Hazánkban igen alacsony az egy főre eső mézfogyasztás, ezért a program egyik célja a méz és az egyéb méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése a magyar lakossággal. Magyarországon körülbelül 15-16 féle fajtamézet lehet termelni. A legismertebbek és a legkeresettebbek az akác- és virágméz, viszont háttérbe szorulnak a hárs-, a repce-, a napraforgó-, a selyemkóró- és az aranyvessző-mézek.

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézetének Méhészeti és méhbiológiai Osztálya a méhek megóvása és kutatása céljából jelenleg az alábbi projektekben és munkákban vesz részt:         

  • A VEKOP-2.3.2-15 „A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok-fajták és –ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a Méhészeti és méhbiológiai Osztály elsődleges célja a Kárpát-medencében honos pannon méh fajtatiszta megőrzése, a gödöllői génbank kialakítása és fenntartása. A mézelő méhek apai vonalának in vitro génmegőrzésével és a méhanyák mesterséges termékenyítésével a génbank fenntartása hosszútávon megoldható. A génbanki telep kialakítása során az egyes méhcsaládoknál a méhanyák teljesítményét folyamatosan nyomon követjük. Rendszeresek a méhegészségügyi ellenőrzések és évente vizsgáljuk a méhcsaládokat morfológiai bélyegek (tergit szín, szipóka hosszúság, szárny cubitális index) alapján. Azoknál a családoknál, melyek nem felelnek meg a standard küllemi tulajdonságoknak méhanyacserére kerül sor. A pannon méhcsaládokból származó heréktől spermát veszünk és az így mesterségesen termékenyített anyákkal kívánjuk fenntartani a kiváló minőségű genetikai állományt.
  • A méhlegelő növények vizsgálatai folyamatosak, úgy, mint a fehér akác, mézontófű és napraforgó nektártermelésének mérése. A nektárt a virágban található ún. nektárium választja ki. 2018 óta számos akácfajta nektáriumának szövettani felépítése került vizsgálat alá.
  • A méhészeti termékekkel kapcsolatos vizsgálatok a különböző mézek botanikai és/vagy földrajzi eredetének meghatározására irányulnak. A mézek jellemzése komplex folyamat, amely érzékszervi vizsgálatokból, különböző fizikai-kémiai paraméterek meghatározásából és melisszopalinológiai vagyis mikroszkópos pollenanalízisből áll. Az így kapott eredmények összegzésével lehet megalkotni az egyes mézfajtákra jellemző mézprofilt. Viaszvizsgálataink során a méhviasz tisztaságát paraffin tartalmának meghatározásával, kromatográfiás módszerrel állapítjuk meg.